Langfredag | Nørrevangskirken
Udgivet fre d. 10. apr 2020, kl. 00:00

Af Lars Kistrup

Jeg kan huske fra min barndom, at langfredag var en dag, hvor alting var lukket. Først da jeg blev teenager, kunne man høre andet i radioen end klassisk sørgemusik, men stille og roligt skete det, at biograferne fik lov til at holde åbent, og musikken blev ungdommelig. Det eneste ydre tegn på langfredag er i dag, at alle offentlige bygninger skal flage på halv stang.

Måske er påsken blevet glemt på linje med pinsen, men prøv nu at læse langfredags tekster, for det er det, der gør, at vi i dag er kristne.

Langfredag er dagen, hvor Jesus bliver taget til fange og dømmes til døden. Det er denne dag, han måtte bære korset op ad Via Dolorosa, smertens vej, til stedet, hvor han blev korsfæstet.

I Lukasevangeliet fortælles det, at Jesus hænges op på korset, og ved hans side hænger der to forbrydere. Den ene gør nar af ham, mens den anden påpeger, at de har fået som fortjent, men at Jesus er uskyldig. Han beder Jesus huske ham i Paradis, hvorefter Jesus siger: ”Sandelig siger jeg dig, i dag skal du være med mig i Paradis.”

Vi havde det hele klar til at holde langfredagsgudstjeneste, programmerne var lavet og trykt, men nu samler de bare støv, fordi kirken er lukket.

Jeg har nedenfor samlet 9 læsninger, der omhandler påsken. Det er en kort memorybooster for, hvad der skete i de dage…

  

1 læsning

 Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oliebjerget, sendte Jesus to disciple af sted og sagde til dem: »Gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem, og kom med dem.  Og hvis nogen spørger jer om noget, skal I svare: Herren har brug for dem, men vil straks sende dem tilbage.«  Det skete, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten, der siger:

 Sig til Zions datter:

Se, din konge kommer til dig,

sagtmodig, ridende på et æsel

og på et trækdyrs føl.

 Disciplene gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem.  De kom med æslet og føllet og lagde deres kapper på dem, og han satte sig derpå.  Den store folkeskare bredte deres kapper ud på vejen, andre skar grene af træerne og strøede dem på vejen.  Og skarerne, som gik foran ham, og de, der fulgte efter, råbte:

Hosianna, Davids søn!

Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn!

Hosianna i det højeste!

 

2 læsning

Mens de spiste, tog Jesus et brød, velsignede og brød det, gav sine disciple det og sagde: »Tag det og spis det; dette er mit legeme.«  Og han tog et bæger, takkede, gav dem det og sagde: »Drik alle heraf;  dette er mit blod, pagtens blod, som udgydes for mange til syndernes forladelse.  Jeg siger jer: Fra nu af skal jeg ikke drikke af vintræets frugt, før den dag jeg drikker den som ny vin sammen med jer i min faders rige.«

3 Læsning

Da kom Jesus med dem til et sted, der hedder Getsemane, og han sagde til disciplene: »Sæt jer her, mens jeg går derhen og beder.«  Så tog han Peter og de to Zebedæussønner med sig. Og han blev grebet af sorg og angst.  Da sagde han til dem: »Min sjæl er fortvivlet til døden. Bliv her og våg sammen med mig!«  Og han gik lidt længere væk, faldt ned på sit ansigt og bad: »Min fader, hvis det er muligt, så lad dette bæger gå mig forbi. Dog, ikke som jeg vil, men som du vil.«  Han kommer tilbage til sine disciple og finder dem sovende, og han sagde til Peter: »Så kunne I da ikke våge blot en time sammen med mig?  Våg, og bed om ikke at falde i fristelse. Ånden er rede, men kødet er skrøbeligt.

4 Læsning

Endnu mens han talte, kom Judas, en af de tolv, fulgt af en stor skare med sværd og knipler fra ypperstepræsterne og folkets ældste.  Han, som forrådte ham, havde aftalt et tegn med dem og sagt: Det er ham, som jeg kysser; grib ham!  Han gik straks hen til Jesus, hilste ham med et »Rabbi!« og kyssede ham.  Jesus sagde til ham: »Min ven, nu har du gjort dit.« Da kom de hen og lagde hånd på Jesus og greb ham.

 

5 Læsning

De, der havde pågrebet Jesus, førte ham til ypperstepræsten Kajfas, hvor de skriftkloge og de ældste var samlet.  Men Peter fulgte efter ham på afstand helt til ypperstepræstens gård, og han gik derind og satte sig sammen med vagtfolkene for at se, hvad det ville ende med.

Lidt efter kom de, som stod der, hen til Peter og sagde: »Jo, sandelig er du også en af dem; dit sprog røber dig.«  Da gav han sig til at bande og sværge: »Jeg kender ikke det menneske!« I det samme galede hanen.  Og Peter huskede det ord, Jesus havde sagt: »Før hanen galer, vil du fornægte mig tre gange.« Og han gik udenfor og græd bitterligt.

6 Læsning

 

Pilatus spurgte dem: »Hvad skal jeg så gøre med Jesus, som kaldes Kristus?« De sagde alle: »Han skal korsfæstes!«  Han spurgte: »Hvad ondt har han da gjort?« Men de råbte blot endnu højere: »Han skal korsfæstes!«  Da Pilatus så, at der ikke var noget at gøre, men at der tværtimod blev uro, tog han noget vand, og i skarens påsyn vaskede han sine hænder og sagde: »Jeg er uskyldig i denne mands blod. Det bliver jeres sag.«

7 Læsning

Da udleverede han Jesus til dem, for at han kunne blive korsfæstet. Så tog de Jesus med sig; han bar selv korset og gik ud til det sted, som kaldes Hovedskalsted, og som på hebraisk hedder Golgata, hvor de korsfæstede ham, og sammen med ham to andre, én på hver side, med Jesus i midten.

 

 

 

8 Læsning

 Men ved Jesu kors stod hans mor, hans mors søster, Maria, Klopas' hustru, og Maria Magdalene.  Da Jesus så sin mor og ved siden af hende den discipel, han elskede, sagde han til sin mor: »Kvinde, dér er din søn.«  Derpå sagde han til disciplen: »Dér er din mor.« Fra den time tog disciplen hende hjem til sig.

9 Læsning

Og det var nu omkring den sjette time, og der faldt mørke over hele jorden indtil den niende time, fordi solen formørkedes; og forhænget i templet flængedes midt igennem.  Og Jesus råbte med høj røst: »Fader, i dine hænder betror jeg min ånd.« Da han havde sagt det, udåndede han.

 

 

Glædelig påske

Og pas på jer selv

Lars Kistrup

Kategorier præstens blog