Onsdagscafé | Nørrevangskirken
×

Advarselsmeddelelse

  • Begivenheden har allerede fundet sted.
Onsdag d. 23. oktober 2019, Kl. 14:00 til kl. 16:00

Foredrag v/ Flemming Hansen - ”De åndssvages historie Andersvænge”.

Flemming Hansen startede som elev på Andersvænge i 1972 og sluttede sin karriere efter 45 års arbejde som Virksomhedsleder i Slagelse kommune.

Med udgangspunkt i den gamle åndssvageanstalt Andersvænge i Slagelse fortæller Flemming Hansen om Dansk Forsorgshistorisk Museum, historien om den danske åndssvageforsorg m.m.

Internering og tvangssterilisation var kendetegnende for Dansk Åndssvageforsorg i begyndelsen af 1900 tallet og frem til 1959. Såkaldt degenererede minusindivider skulle uskadeliggøres så de ikke fødte degenererede børn. Frygten var også stor for at de gennem deres letfærdige moral skulle formere sig i stor hast og også for, at de ved deres letlevende adfærd skulle kunne starte epidemier af kønssygdomme. I dag ved vi at mange af dem blot var sølle stakler på samfund dets bund, der hutlede sig igennem tilværelsen og fik samfundets onde øjne på sig og blev interneret på store åndssvageanstalter. Denne gruppe af arbejdsføre var i høj grad med til at opretholde livet på anstalterne. Gennem hårdt arbejde i bl.a. landbrug og gartneri og som hjælpepersonale bidrog de til at anstalternes omkostninger kunne holdes nede. 

En anden gruppe, der havnede under åndssvageforsorg var de såkaldte asylister. Det var svært handicappede åndssvage. De blev betragtet som uduelige og ubrugelige og skulle blot opbevares. Mange levede et liv fastspændt til sengen, en bænk eller en stol og boede på overfyldte afdelinger med store sovesale. 

En ny åndssvagelov i 1959 ændrede totalt synet på åndsvage. Det såkaldte normaliseringsprincip skulle sikre de åndssvage en tilværelse så nær det normale som muligt og i sin yderste konsekvens som tilfældet er i dag, give dem de samme rettigheder som alle.

Undervejs serveres der kaffe og kage.

Pris
Gratis