Minikonfirmandgudstjeneste | Nørrevangskirken
Mandag d. 4. november 2019, kl. 16:30