Død & bisættelse/ begravelse | Nørrevangskirken

DØDSFALD:
 
Pårørende til en afdød skal anmelde dødsfaldet til begravelsesmyndigheden snarest muligt og senest 2 dage efter et dødsfald via www.borger.dk ved brug af NemID.

Denne anmeldelse kan også foretages af en bedemand på den pårørendes vegne.

Dette gælder uanset, om afdøde var medlem af folkekirken eller ej. 
 
BEGRAVELSE/BISÆTTELSE
 
De pårørende skal beslutte, om der skal finde en jordbegravelse eller kremering sted.
Ønskes en kirkelig handling skal denne normalt finde sted inden 14 dage efter dødsfaldet.
Der er adgang til begravelse/bisættelse fra Nørrevangskirken, hvis afdøde var bosiddende i eller havde tilknytning til Nørrevangs Sogn.