Bestilling af attester | Nørrevangskirken

Attester kan, hvis man er bosiddende i Danmark, bestilles via www.borger.dk ved brug af NemID.

Alternativt kan man henvende sig personligt på et hvilket som helst kirkekontor og ved fremvisning af billedlegitimation få udleveret en attest.

Attester på børn under 18 år kan ligeledes hentes på et kirkekontor af forældrene med billedlegitimation (på forælderen)

Er man bosiddende i udlandet skal man sende en mail /brev til kirkekontoret, hvori det fremgår

  • hvilke(n) og hvormange attest(er), det drejer sig om
  • navn og adresse på ambassaden/konsulatet, hvortil attesterne skal fremsendes
  • fødselsdato og tlf.nr på rekvirenten.