Gudstjenester | Nørrevangskirken

I Nørrevangskirken rummes der mange forskellige form for gudstjenster.

Tilbuddet går fra den traditionelle højmesse over spaghettigudstjenester til ældre- og plejehjemsgudstjenester for at kunne give plads til alle aldersgrupper og mangfoldighed.

Nørrevangskirken har et pigekor, der er tjenestegørende ved højmesser og spaghettigudstjenester, mens voksenkoret overtager til ældregudstjenester.

Klik her til venstre for at læse mere om de forskellige gudstjenesteformer.