Højmesser | Nørrevangskirken

De allerfleste søn- og helligdage tilbyder Nørrevangskirken en højmesse kl. 10 med én af kirkens præster.

Nørrevangskirkens pigekor er tjenestegørende samt én af kirkens organister.

Under højmessen er der plads til bøn og sang, præsten læser fra bibelen og holder en prædiken.
Der fejres nadver og evt. dåb, og der lyttes til smuk musik fra kirkens orgel.

Efter højmessen er der mulighed for en kop kaffe og en småkage i kirken sognegård.